Skriv tidplanen ind i entreprisekontrakten og få mulighed for erstatning

Det tager som regel lang tid at udføre et byggeri, og ofte kan tidsplanen ende med at skride voldsomt. Det er derfor en god ide at få skrevet ind i entreprisekontrakten, hvornår du som bygherre forventer, at entreprenøren har byggeriet færdigt, og hvad konsekvensen skal være, hvis det ikke er færdigt. 

På hjemmesiden entreprisekontrakt.dk kan du blive meget klogere på entreprisekontrakter. Siden er lavet af advokatfirmaet Hviid Advokater, der har stor erfaring med at udforme entreprisekontrakter for deres klienter. De har derfor lavet siden som en guide til andre, så du nemt kan danne dig et overblik. 

De har nemlig tidligere oplevet, at deres klienter har glemt at skrive tidsplanen ind i entreprisekontrakten, når de har lavet den på egen hånd. Når entreprenøren har overskredet deadline, har deres klienter ikke kunnet få nogen kompensation eller erstatning. Hvis man ikke har skrevet tidsplanen ind i entreprisekontrakten, har man nemlig ikke juridisk krav på at få kompensation. Også selvom forsinkelsen kan koste en rigtig mange penge. Det er derfor noget, som man altid bør gøre.

Når Hviid Advokater udarbejder en entreprisekontrakt for en klient, er det derfor også altid noget, som de tager med. Tidsplanen skal selvfølgelig altid godkendes af entreprenøren, der også skal skrive under på kontrakten, for at den er gyldig. Du kan derfor selvfølgelig ikke bare skrive en dato på, hvor du gerne vil have, at entreprenøren er færdig. 

Hvis entreprenøren ikke kan overholde en dato, som I er blevet enige om, kan I skrive ind i entreprisekontrakten, hvad konsekvensen skal være. Den vil typisk være, at entreprenøren skal betale dagsbøder på mellem 1 og 1,5 promille af, hvad hele entreprisen koster. Det kan dermed motivere dem til at blive færdige til tiden. Hvis det er et stort byggeri, kan det derfor ende med at blive til rigtig mange penge for entreprenøren. Det kan dermed kompensere dig for de ekstra omkostninger, du ender med at have, fordi byggeriet ikke er færdigt. 

Der skal selvfølgelig også være plads til, at der sker uforudsete ting. I vil som regel også indarbejde i kontrakten, at der kan ske helt uforudsete ting, som kan forsinke projektet. Det kan for eksempel være, at der er en stor, der ødelægger stilladset, og at entreprenøren derfor er nødt til at bruge noget tid på at sætte et nyt stillads op. Medmindre du er meget nidkær, er det jo også noget, som du vil have forståelse for alligevel, men det er meget godt at få skrevet ind i entreprisekontrakten.